Zakończenie realizacji projektu

Zakończona została realizacja projektu Biblioterapia – szansą rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli województwa lubuskiego.

Zrealizowano wszystkie działania przyjęte w projekcie. Osiągnięto założone cele, rezultaty. Projekt ukończyło 59 nauczycieli.