Spis zestawień bibliograficznych
 
Zestawienia bibliograficzne uwzględniają zbiory dostępne
w Bibliotece Pedagogicznej
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
oraz od 2014 r.
zbiory Filii Biblioteki w Sulęcinie