Wychowanie do życia w rodzinie
Serwis informacyjny:


Scenariusze zajęć:

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W RODZINIE, UMIEJĘTNOŚĆ ŚWIĘTOWANIA, RODZINA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

opracowały: Dorota Chuchro, Izabela Aszeberg

 

Pomoce dydaktyczne: