Doradztwo metodyczne

W tym dziale znajdują się informacje o doradztwie metodycznym.

W roku szkolnym 2018/2019 doradztwo metodyczne prowadzą nw. doradcy. Zachęcamy
do odwiedzania ich serwisów.

 

W roku szkolnym 2018/2019 doradztwo metodyczne prowadzą nw. doradcy:
 
JĘZYK POLSKI
 
mgr Beata Gizińska-Gigoła
doradca ds. języka polskiego
w szkołach podstawowych
miejsce pensum:

e-mail: 
SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gorzowie Wlkp.
ul. Towarowa 21, tel. 95-722-53-92
beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl
mgr Małgorzata Niewiadomska
doradca ds. języka polskiego
w szkołach ponapodstawowych
miejsce pensum:
 
e-mail:   
I LO w Gorzowie Wlkp.,
ul. Puszkina 31, tel. 95-720-48-42
malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl
 
HISTORIA * WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
 
mgr Jolanta Stępkowska
doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych
   miejsce pensum:

e-mail:       
SP nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp.,
ul. Zamenhofa 2A, tel. 95-728-92-95
jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl  
mgr Jerzy Dutkiewicz
doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych
miejsce pensum:

e-mail:          
ZS Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.
ul. 30 Stycznia 29, tel. 95-72-23-595
jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl  
 
JĘZYK ANGIELSKI
 
dr Urszula Polańska
doradca ds. języka angielskiego
miejsce pensum:

e-mail:             
II LO w Gorzowie Wlkp.
ul. Przemysłowa 22, tel. 95-722-84-38
urszula.polanska@womgorz.edu.pl  
 
PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
 
mgr Beata Kujawa
doradca ds. przyrody
w szkołach podstawowych
miejsce pensum:

e-mail:             
SP nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gorzowie Wlkp.
ul. Szarych Szeregów 7, tel. 95-722-94-55
beata.kujawa@womgorz.edu.pl  
mgr Aleksandra Duszka-Sondej
doradca ds. biologii
w szkołach ponadpodstawowych
miejsce pensum:

e-mail:             
SP nr 7 w Gorzowie Wlkp.
ul. Estkowskiego 3, tel. 95-722-64-54
aleksandra.duszka.sondej@womgorz.edu.pl  
 
MATEMATYKA
 
   
mgr inż. Iwona Jankowska
doradca ds. matematyki
w szkołach podstawowych
miejsce pensum:

e-mail:     
ZS Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Stanisławskiego 2, tel. 95-722-44-04
iwona.jankowska@womgorz.edu.pl  
mgr Dorota Tomczak
doradca ds. matematyki
w szkołach ponadpodstawowych
miejsce pensum:

e-mail:     
II LO w Gorzowie Wlkp.
ul. Przemysłowa 22, tel. 95-722-84-38
dorota.tomczak@womgorz.edu.pl  
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 
 

 
doradca ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 
miejsce pensum:

e-mail:
 
  
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 
mgr Lidia Pyżyńska
doradca ds. pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej
miejsce pensum:

e-mail:   
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.
ul. Czereśniowa 4i, tel. 95-732-07-36
lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl 
 
DORADZTWO ZAWODOWE 
 
mgr Barbara Matusik
doradca ds. doradztwa zawodowego
miejsce pensum:

e-mail:         
ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.
ul. Okólna 35, tel. 95-722-52-42
barbara.matusik@womgorz.edu.pl  

 

 

Doradztwo metodyczne prowadzą również nw. konsultanci: