j. polski

  • mgr Małgorzata Tyszkiewicz

–    konsultant ds. edukacji humanistycznej

e-mail:  malgorzata.tyszkiewicz@womgorz.edu.pl 

Pracownia Doskonalenia Metodycznego
tel. 95-721-61-24, kom. 509-516-925

 

  geografia

  • mgr Radosław Jaroszewicz

–    konsultant ds. edukacji geograficznej

e-mail:  radoslaw.jaroszewicz@womgorz.edu.pl 

Pracownia Doskonalenia Metodycznego
tel. 95-721-61-24, kom.509-517-163

  chemia

  • mgr inż. Małgorzata Lech

–    konsultant ds. edukacji przyrodniczej

e-mail:  malgorzata.lech@womgorz.edu.pl

Pracownia Doskonalenia Metodycznego
tel. 95-721-61-22, kom. 509-517-063

  fizyka i astronomia

  • mgr Zbigniew Łuczka

–    konsultant ds. edukacji przyrodniczej,
diagnoz dydaktycznych i oceniania

e-mail:  zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl

Pracownia Doskonalenia Metodycznego
tel. 95-721-61-22, kom. 509-517-063  

  edukacja plastyczna

  • mgr Dariusz Sapkowski

 

      konsultant ds. zastosowań grafiki komputerowej i technik multimedialnych w edukacji

e-mail:  dariusz.sapkowski@womgorz.edu.pl   

Pracownia Technologii Informacyjnych
tel. 95-721-61-23, kom. 509-517-183

  edukacja muzyczna

  • mgr Barbara Bednarek

    konsultant ds. edukacji artystycznej

e-mail:  barbara.bednarek@womgorz.edu.pl 

Pracownia Doskonalenia Metodycznego
tel. 95-721-61-24, kom. 509-516-925

  wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

  • dr Piotr Wójciak

 

      konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole

e-mail:  piotr.wojciak@womgorz.edu.pl   

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania
tel. 95-721-61-18, kom. 509-517-073

*   *   *

Doradcy pełnią dyżury w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym
i szkołach macierzystych w terminach uzgodnionych
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (specjalności).

Szczegółowe informacje zob. www.womgorz.edu.pl   
w zakładce „Serwisy doradców”

 

*   *   *