http://www.bn.org.pl/
Biblioteka Narodowa

http://karo.umk.pl/Karo/
Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich - KARO

http://bg.univ.szczecin.pl/
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

http://www.bu.uz.zgora.pl/
Biblioteka Uniwersytecka. Uniwersytet Zielonogórski

http://lib.amu.edu.pl/
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

http://www.buw.uw.edu.pl
Biblioteka Główna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

http://www.bj.uj.edu.pl/
Uniwersytet Jagielloński

http://www.wsp.edu.pl/
Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie

http://www.ksiaznica.szczecin.pl/
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

http://www.biblpubl.waw.pl/
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

http://www.bracz.edu.pl/
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

http://www.pbp.poznan.pl/
Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu