Wychowanie fizyczne
Serwis informacyjny:
OCENA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Opracował: mgr Jarosław Wala
BADMINTON - TECHNIKA GRY
Opracował: Leszek Gzyl
OBRONA W KOSZYKÓWCE
Opracowali: Maciej Bartosz i Agata Sakson-Bartosz
SYSTEM GIER UPROSZCZONYCH Z PIŁKI SIATKOWEJ
Opracował: Andrzej Krowiak
 
 
Scenariusze zajęć:
KONSPEKT LEKCJI
Opracował:  Jarosław Wala
PREFERENCJE POZALEKCYJNE ZAJĘĆ SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PSZCZEWIE
opracowal: Romuald Tankielun
 
 
Pomoce dydaktyczne:
ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Opracowali: Jarosław Wala,  Jacek Fabiś,  Andrzej Bajko
GIMNAZJADA 2003
opracowały: Gałat Ewa i Molska Grażyna