Fizyka i astronomia

Serwis informacyjny:

 

  

Scenariusze zajęć:

 JAK OPISUJEMY RUCHO

Opracowała: Barbara Jasicka
 

 
MAGNETYZM 
Opracowała: Barbara Jasicka

TRANSFORMATORY
opracował: Jarosław Miotk

PO CO NAM MASZYNY PROSTE?
opracowała: Teresa Ostropolska-Kurcek

ZAŁAMANIE ŚWIATŁA
opracowała: Barbara Jasińska

 

Pomoce dydaktyczne:

ZASTOSOWANIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI

Opracowała: Barbara Jasicka