Matematyka
Serwis informacyjny
AUTORSKI PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO
Opracowała: Anna Fidek
TURNIRJ MATEMATYCZNO - EKOLOGICZNY
Opracowała: Bożena Dudek
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
Opracował: Zenon Siwiński
 
 
Scenariusze zajęć:
OBLICZANIE JAKIM PROCENTEM JEDNEJ LICZBY JEST DRUGA LICZBA
opracowała: Ewa Radczyc
PROCENTY I FINANSE
opracowała: Ewa Radczyc
ZAPISYWANIE WYRAŻENIAMI ALGEBRAICZNYMI I RÓWNANIAMI SYTUACJI OPISANYCH SŁOWNIE
opracowała: Iwona Jankowska
STOSOWANIE OBLICZEŃ PROCENTOWYCH DO ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z TREŚCIĄ
opracował: Sławomir Kopij
WŁASNOŚCI FUNKCJI LINIOWEJ - PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI
opracowali: Krystyna Banach i Jarosław Miotk
ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ ZA POMOCĄ RÓWNAŃ, NIERÓWNOŚCI I UKŁADÓW RÓWNAŃ
Opracowała: Anna Fidek
ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ PROBLEMOWYCH
Opracowała: Elżbieta Dalidowska
GRANIASTOSŁUPY POLA I OBJĘTOŚCI (powtórzenie)
Opracowała: Regina Karkoszka
SCENARIUSZ LEKCJI W II KLASIE GIMNAZJUM
Utrwalenie wiadomości o potęgach i pierwiastkach
Opracowała: mgr Elżbieta Dalidowska
SCENARIUSZ LEKCJI W II KLASIE GIMNAZJUM
Rozwiązywanie zadań problemowych z wykorzystaniem układów równań.
Opracowała: mgr Elżbieta Dalidowska
SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KL. III GIMNAZJUM - KREATORSKA LEKCJA TWÓRCZOŚCI
Utrwalenie wiadomości o funkcjach trygonometrycznych
Opracowała: Anna Fidek
ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH DOTYCZĄCYCH STĘŻEŃ PROCENTOWYCH ROZTWORÓW.
Opracowała: Grażyna Sotkiewicz
INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI DLA UCZNIA ZDOLNEGO W GIMNAZJUM
Opracowała: Ewa Pawlicka
 
 
 

Pomoce dydaktyczne: