Przedmioty gimnazjalne

Język polski

Historia

Matematyka

Fizyka i astronomia

Chemia

Biologia

Geografia

Technika

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

Godzina z wychowawcą