PW-35 „Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną”

  • Fair reakcje nauczyciela kluczowe interwencje z powodzeniem wspierające ucznia [pobierz]
  • Jak mówić i działać, by uczeń rozumiał nauczyciela [pobierz]
  • Stosowana analiza zachowania [pobierz]
  • Strategie, narzędzia i interwencje wspierające uczniów [pobierz]