Drodzy słuchacze,

Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i zachęcam do kontaktu online.

Z uwagi na zaistniałą sytuację będę przekazywać  materiały szkoleniowe w formie rozbudowanej i znacznie częściej. Niektóre z nich pozwolą Państwu powtórzyć i pogłębić poznaną  już wcześniej wiedzę, z kolei inne dotyczyć będą zagadnień nowych, dotychczas nie realizowanych na zaplanowanych przedmiotach studiów.

Lektura zamieszczanych materiałów szkoleniowych jest obowiązkowa. Stanowi istotny element procesu studiowania, a znajomość zamieszczanych treści będzie potrzebna do kontynuowania nauki - mam nadzieję, że w kontakcie osobistym z prowadzącymi.
Proszę o sprawdzanie informacji na stronie WOM-u.

Barbara Basińska 

 


Dziękuję tym z Państwa, którzy oddali prace pani Małgorzacie Kwiatkowskiej. Pozostałe osoby proszę o mobilizację. Wkrótce w ramach przedmiotu Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną prześlę kolejne lektury.

W ramach przygotowania do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera  zamieszczam poniżej materiał.

AUTYZM RELACYJNIE

„Warunkiem rozwoju jest wolność osobowa jednostki, do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za konsekwencje, jakie za sobą niosą oraz ponadosobowa, związana z wolnym od przemocy środowiskiem, w jakim żyje.” 

Pani dr Paulina Gołaska wielokrotnie prowadziła w Naszym Ośrodku zajęcia nt. Pracy z dziećmi z autyzmem. Cieszyły się one dużym  zainteresowaniem. Zachęcam absolwentów oraz tych z państwa, którzy są zainteresowani  relacyjnym podejściem do pracy terapeutycznej i edukacyjnej do lektury:

 • Autyzm relacyjnie, czyli praca na i nad kontaktem z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [pobierz PDF]
 • Funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej [pobierz PDF]
 • Spektrum Autyzmu. Uczniowie z Zespołem Aspergera [pobierz PDF]

BIBLIOTERAPIA

W ramach przedmiotu przesyłam materiał od pani Mai Wilczewskiej. Obowiązkowa lektura:

 • Biblioterapia w oligofrenopedagogice [pobierz PDF]
 • Bajka terapeutyczna [pobierz PDF]
 • Bajkoterapia [pobierz PDF]
 • Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii  Maria Molicka
 • Dowolna pozycja pani Ireny Boreckiej

MATERIAŁY DLA SŁUCHACZY PRZYGOTOWANE PRZEZ PANIĄ LIDIĘ PYŻYŃSKIĄ

 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia [pobierz]
 • Zasady organizacji specjalistycznego postępowania edukacyjnego zmierzającego do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - komentarz [pobierz]
 • Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim [pobierz]
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom z niepełnosprawnością intelektualną [pobierz]
 • Ocena efektywności programu (IPET-u) [pobierz]

KOLEJNE MATERIAŁY OD PANI MAŁGORZATY KWIATKOWSKIEJ

 • Dzieci głęboko niezrozumiane [pobierz]

Autorka książki jest osobą prowadzącą ów przedmiot.

Zadania na miesiąc. Należy wybrać jedno zagadnienie i przysłać na adres email kierownika kursu: barbara.basinska@womgorz.edu.pl

Proponuję  następujące  zagadnienia:

1.     Jaką rolę w życiu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim pełni nauczyciel?

2.     Czego najbardziej się obawiasz w pracy z takim dzieckiem?

3.     Podstawowe różnice w nauczaniu dziecka z normą intelektualną i niepełnosprawnego intelektualnie w stopniach głębszym i głębokim.
 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW - Studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika” V edycja 2019-2021 [pobierz PDF]

 • Zjazd VI  (6-7.03.2020) – plan zajęć [pobierz PDF]
 • Zjazd V (22-23.02.2020) – plan zajęć [pobierz PDF]
 • Zjazd IV (24-26.01.2020)– plan zajęć [pobierz PDF]
 • Zjazd III (styczeń 2020)– plan zajęć [pobierz PDF]
 • Zjazd II (13-15.12.2019) – plan zajęć [pobierz PDF]