W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 Kurtorium Oświaty w Gorzowie opublikowało linki do zaktualizowanych baz danych, przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.