Sapkowski Dariusz

 
mgr Dariusz Sapkowski
doradztwo metodyczne w zakresie edukacji plastycznej
konsultant ds. zastosowań grafiki komputerowej
i technik multimedialnych w edukacji
Pracownia Technologii Informacyjnych
tel. 95-721-61-23
 e-mail: dariusz.sapkowski@womgorz.edu.pl