Wspieranie szkół i placówek
         oświatowych w realizacji
              zadań edukacyjnych i wychowawczych

 

  Zajęcia dydaktyczne organizowane w Bibliotece Pedagogicznej
  w roku szkolnym 2019/2020

Zapisy osobiście/telefonicznie od 23 września 2019 r. lub najpóźniej 7 dni przed planowanymi zajęciami. Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej zajęcia podany jest przy każdym z warsztatów.

Informacje wymagane przy zgłoszeniu grupy:

Etap edukacyjny, ilość uczestników, numer kontaktowy do opiekuna grupy.

Czas trwania zajęć: 45-90 min.

Zapisy minimum 7 dni przed terminem:
bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl,
Kontakt: Dział Udostępniania Zbiorów- tel. 95/7216135, 509517206.

Po ustalonym wspólnie z bibliotekarzem terminie zajęć nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego on-line.


formularz rejestracyjny


Zapisz

Zapisz

Zapisz