Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza dyrektorów przedszkoli i nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję metodyczną dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Wspieranie rozwoju dziecka na przykładzie innowacyjnego programu wychowania. przedszkolnego Tablit”.