Kierownik Działu:
mgr Magdalena Płatonow
(95) 721-61-35, fax (95) 721-61-12
  

            Bibliotekarze:
            mgr Eliza Paternowska
            mgr Anna Giniewska

            mgr Maja Wilczewska
            mgr Monika Żołędziejewska

             (95) 721-61-35, fax (95) 721-61-12
             e-mail: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl