Kierownik Działu:
mgr Barbara Tymszan

(95) 721-61-40, fax (95) 721-61-12


Bibliotekarze:

mgr Hanna Ciepiela

mgr Magdalena Janas

mgr Monika Markowska

   

(95) 721-61-38, fax (95) 721-61-12

                e-mail: bp.informacja@womgorz.edu.pl