Kierownika Działu:
mgr Monika Panek

(95) 721-61-39, fax (95) 721-61-12

 

Bibliotekarze:

mgr Alicja Kubaczka
mgr Izabela Mądrzak
mgr Mariola Tarnowska


(95) 721-61-41,  fax (95) 721-61-12

                e-mail: bp.gromadzenie@womgorz.edu.pl