Kierownik Biblioteki Pedagogicznej:
mgr Barbara Tymszan

tel. (95) 721-61-40, fax (95) 721-61-12
e-mail:
barbara.tymszan@womgorz.edu.pl