Fundusze

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia edukacyjne.

Fundusze unijne dla oświaty 2014 – 2020
www.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze

 

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
http://rpo.lubuskie.pl

Portal Funduszy Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Programy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
www.frse.pl

Erasmus+
http://erasmusplus.org.pl/

European Language Label
www.llp.org.pl

eTwinning
www.etwinning.pl

Krajowe Centrum Europass
www.europass.org.pl

Eurydice (Europejska sieć informacji o edukacji)
www.eurydice.org.pl

Portal organizacji pozarządowych
www.ngo.pl

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020
http://interregva-bb-pl.eu/pl/