Obowiązujące od 28 listopada 2020 roku zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych zostały przedłużone do 28 lutego 2021 roku.