Rok 2020 wymusił zmianę działania i myślenia o edukacji, również edukacji czytelniczej. Nowoczesne  aplikacji dały możliwość uatrakcyjnienia różnorodnych form pracy z uczniem. Jedną z nich jest Wakelet, którą wykorzystałyśmy w Bibliotece Pedagogicznej WOM do tworzenia cyfrowych kolekcji pomocnych w pracy z lekturami.