W miesięczniku „Poradnik Bibliotekarza” ukazała się obszerna rozmowa z Anną Giniewską, Bibliotekarzem Roku 2019 województwa lubuskiego. Jej bohaterka od 13 lat pracuje w naszej Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Wywiad przeprowadziła Monika Simonjetz.