Przedsiębiorczość

 opracował: Jan Krzyszewski

opracowały: Beata Krycka, Dorota Binduga-Wieczorek, Małgorzata Blezieo-Lach, Monika Jagiełło-Trif