Klasy IV-VIII

 

Fizyka i astronomia

Język polski

Matematyka
 

Biologia
 

Technika
 

Informatyka

Wychowanie fizyczne
 

Przyroda

Edukacja regionalna

Wychowanie do życia w rodzinie

Edukacja ekologiczna

Rozmaitości metodyczne