WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK System Obsługi Klienta Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Inform. Publicznej
« Wstecz

Szkolenia RP » Wykorzystanie nowych technologii do uatrakcyjnienia procesu kształcenia i motywowania uczniów do aktywnego uczenia się

RP-7

Wykorzystanie nowych technologii do uatrakcyjnienia procesu kształcenia i motywowania uczniów do aktywnego uczenia się

3
Adresat: rady pedagogiczne różnych typów szkół i placówek oświatowych
Cel: zainspirowanie do stosowania nowych technologii jako interaktywnych pomocy dydaktycznych w pracy zawodowej oraz aktywnej komunikacji z rodzicami
Treści:
  • nowości technologiczne stosowane w dydaktyce szkolnej oraz analiza urządzeń i technologii informatycznych, które można stosować w komunikacji uczeń – nauczyciel – rodzic;
  • prezentacja dobrych przykładów i stosowanie technologii informatycznych w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia i motywowania uczniów do aktywnego uczenia się
Realizacja: Katarzyna Tomicka, Mariusz Walak

Zamówienie szkolenia

( √ ) Rada pedagogiczna
(    ) Warsztat w szkole

RP-7 Wykorzystanie nowych technologii do uatrakcyjnienia procesu kształcenia i motywowania uczniów do aktywnego uczenia się

Dozwolone znaki: cyfry, polskie, : ; , . / " '?!.

?

Format: liczba, od-do lub l.osób/Ile.grup.

?

Polskie znaki, bez spacji, możliwy myślnik.

?

Polskie znaki, bez spacji.

?

Nazwa bez patrona

?

Miejscowość placówki

?

Ulica i nr domu/bloku, przy której placówka funkcjonuje

?

Powiat placówki

?

Format: 957-123-456 lub kom.: 700-800-900

?

Format: adres@e-mail.pl

?
Dane płatnika do faktury

Proszę wypełnić szczegółowo pole adresu.

NIP płatnika w formacie xxx-xx-xx-xxx

?

Np.: Urzad Gminy, Miasto, Przedszkole, Szkoła

?

Dokładnie: miejscowość,kod pocztowy, ulica, nr (lok./bud.)

?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach edukacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana.

?
* - Pola niewymagane