WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Granty Kuratora Oświaty (2017/2018) » Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Szkolenie: |« początek kateg. następne »
G-22/43/PZ

forma nieodpłatna

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Rodzaj formy grant Lubuskiego Kuratora Oświaty
Adresaci dyrektorzy, nauczyciele różnych typów szkół
Cel poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności dyrektorów i nauczycieli z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność szkoły

Liczba godzin:  16

Liczba miejsc w grupie: 15 (3 grupy)

Opis treści
  • Źródła środków pozabudżetowych (fundusze centralne, powiatowe, miejsko-gminne, transgraniczne, prywatne: fundusze unijne/ środki Unii Europejskiej: EFS, EFRR; fundusze marszałkowskie/ środki samorządu wojewódzkiego: Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich)
  • Współpraca międzynarodowa szkół – program Erasmus+ (działania dydaktyczne szkoły i doskonalenie kadry edukacyjnej w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+; opracowanie wstępnej koncepcji projektu w ramach jednej z akcji programu Erasmus+)
  • Metodologia tworzenia projektu (diagnoza problemów i potrzeb, cele projektu; działania w projekcie oraz ich odbiorcy, harmonogram; budżet projektu)
Kadra dydaktyczna mgr Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze
WOM: Mirosław Kwiatkowski – konsultant ds. języka angielskiego i edukacji europejskiej, Radosław Wróblewski – konsultant ds. edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji
Termin realizacji wrzesień – grudzień 2017
(dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy)
Organizator (osoba odpowiedzialna) Pracownia Zarządzania Oświatą
Radosław Wróblewski

Komunikat systemu

Nabór na szkolenie został zakończony.

Informacja