WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
Szkolenie: |⟩ ⟨|
Biblioteka Pedagogiczna
WOM

Oferta zajęć edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019

Rodzaj formy Warsztaty
Adresaci Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół oraz grupy przedszkolne
Cel Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych
Czas trwania zajęć 45-90 min
Liczba miejsc Równa liczebności osób w zgłoszonej klasie (grupie)
Kadra dydaktyczna Nauczyciele-bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej
Termin realizacji Do uzgodnienia z prowadzącym warsztaty.
Ilość miejsc ograniczona.
Dane kontaktowe Wypożyczalnia BP – 509517206; 957216135
Informacja BP – 509517122; 957216138

Komunikat systemu

Nabór na szkolenie został zakończony.

Informacja