WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty w Szkole

Warsztaty w szkole 2019/20

Oferta tematów szkoleń warsztatowych proponowanych do realizacji w  szkole/placówce przygotowana została dla  grup liczących do 15 nau­czycieli (w przypadku szkoleń informatycznych liczba uczestników powinna odpowiadać liczbie stanowisk komputerowych). Uczestnicy otrzymują indywidualne zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.

Odpłatność za szkolenia:

  • w przypadku szkoleń 4-godzinnych – 600 zł,
  • w przypadku szkoleń dłuższych – cena do negocjacji.
WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij wybrany temat
w tabeli „Oferta tematów warsztatów w szkole”

Przyjmowane będą zamówienia także na tematy spoza naszej oferty.

Formularz zamówienia tematu spoza oferty SZ-0

Oferta tematów „warsztatów w szkole” do realizacji w r. szk. 2019/2020
NR TEMAT WARSZTATÓW W SZKOLE Liczba godzin Realizator
SZ-1

Programowanie dla najmłodszych

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

4 PTI
SZ-2

Tworzenie interaktywnych gier i zabaw

real. Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

4 PTI
SZ-3

TIK na lekcjach różnych przedmiotów

real. Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak, Katarzyna Tomicka

4 PTI
SZ-4

Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną

real. Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

4 PTI
SZ-5

Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu

real. Katarzyna Tomicka, Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

4 PTI
SZ-6

Podchody w terenie z użyciem mapy GPS i QR kodów

real. Katarzyna Tomicka, Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

4 PTI
SZ-7

Organizacja nauki dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

real. Agata Spirydowicz-Kacperska

4 PPiW
SZ-8

Jak kształtować u dzieci intuicję i pojęcia geometryczne?

real. Agata Muńko

4 PPiW
SZ-9

Jak rozmawiać z uczniami w sytuacjach trudnych i kryzysowych?

real. Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

4 PPiW
SZ-10

W poszukiwaniu ciszy – ćwiczenia pomagające dziecku przedszkolnemu odnaleźć spokój i rozwinąć uważność

real. Danuta Turłaj

4 PPiW
SZ-11

Jak efektywnie realizować kształcenie specjalne? – od diagnozy do oceny

real. Lidia Pyżyńska

4 PPiW
SZ-12

Zacznij od siebie – metody redukowania stresu umożli­wiające podjęcie efektywnej pracy wychowawczej

real. Barbara Basińska

4 PPiW
SZ-13

Analiza i wykorzystanie wyniku egzaminu ósmoklasisty

real. Zbigniew Łuczka

4 PDM
SZ-14

Automotywacja w pracy nauczyciela

real. Barbara Matusik

4 PDM
SZ-15

Motywowanie uczniów do nauki

real. Małgorzata Wiczkowska

4 PDM
SZ-16

Innowacyjne metody nauczania

real. Dorota Dąbrowska

4 PDM
SZ-17

Techniki coachingowe w dydaktyce przedmiotowej

real. Dorota Dąbrowska

4 PDM
SZ-18

Odkrywamy świat – edukacja globalna dla najmłodszych

real. Dorota Dąbrowska

4 PDM
SZ-19

Modyfikowanie programów nauczania zawodu z uwzględnieniem nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie obowiązującej od 1.09.2019 r.

real. Grażyna Lindner-Cegieła

4 PDM
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta