WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Warsztaty w Szkole

Oferta warsztatów w szkole na rok szkolny 2018/2019

Oferta szkoleń warsztatowych proponowanych do realizacji w szkole/placówce na  podstawie zamówienia dyrektora obejmuje 21 tematów.

Przygotowana została dla  grup liczących do 15 nauczycieli (w przypadku szkoleń informatycznych liczba uczestników powinna odpowiadać liczbie stanowisk komputerowych).

Uczestnicy otrzymują indywidualne zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.

Odpłatność za szkolenia:

  • w przypadku szkoleń 4-godzinnych – 500 zł,
  • w przypadku szkoleń dłuższych – cena do negocjacji.
WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij wybrany temat
w tabeli „Oferta tematów warsztatów w szkole”

Przyjmowane będą zamówienia także na tematy spoza naszej oferty.

Formularz zamówienia tematu spoza oferty

Oferta tematów „warsztatów w szkole” do realizacji w r. szk. 2018/2019
Lp. TEMAT WARSZTATÓW W SZKOLE Liczba godzin Realizator
SZ-1

Platforma edukacyjna – innowacyjne narzędzie edukacyjne

real. Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

4 PTI
SZ-2

Tablet i smartfon jako narzędzia dydaktyczne

real. Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

4 PTI
SZ-3

TIK na lekcjach różnych przedmiotów

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski, Katarzyna Tomicka

4 PTI
SZ-4

Internet – korzyści i zagrożenia

real. Emil Błaszkowski, Łukasz Lemieszewski

4 PTI
SZ-5

Ochrona danych osobowych w szkole – praktyczne aspekty RODO

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

4 PTI
SZ-6

Plastyczne ABC – jak wykonać atrakcyjne pomoce dydaktyczne?

real. Dariusz Sapkowski

4 PTI
SZ-7

Pierwsza pomoc przedmedyczna

real. Piotr Wójciak

8 PPiW
SZ-8

Między problemem a rozwiązaniem – jak skutecznie pomagać uczniom?

real. Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

8 PPiW
SZ-9

Prowokacyjne zachowania uczniów – jak skutecznie reagować?

real. Barbara Basińska

4 PPiW
SZ-10

Matematyczne gry edukacyjne z zastosowaniem kostek

real. Agata Muńko

4 PPiW
SZ-11

Jak pracować z klockami na zajęciach z wczesnej edukacji matematycznej?

real. Agata Muńko

4 PPiW
SZ-12

Jak tworzyć przedszkolne kąciki tematyczne stymulujące rozwój dziecka?

real. Danuta Turłaj

4 PPiW
SZ-13

Kompetencje kluczowe przedszkolaka w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli przedszkoli

real. Jolanta Talaska, Danuta Turłaj

4 PPiW
SZ-14

Motywowanie uczniów do nauki

real. Małgorzata Wiczkowska

4 PDM
SZ-15

Innowacyjne metody nauczania

real. Dorota Dąbrowska

4 PDM
SZ-16

Techniki coachingowe w dydaktyce przedmiotowej

real. Dorota Dąbrowska

4 PDM
SZ-17

Skuteczne techniki uczenia się

real. Barbara Matusik

4 PDM
SZ-18

Aktywizowanie przez dyskutowanie – od teorii do praktyki różnych rodzajów dyskusji w dydaktyce

real. Małgorzata Lech

4 PDM
SZ-19

Przykłady zastosowań wybranych metod nauczania na przedmiotach humanistycznych w ośmioletniej szkole podstawowej

real. Małgorzata Wiczkowska, Małgorzata Niewiadomska

4 PDM
SZ-20

Jak wprowadzać podstawowe elementy oceniania kształtującego?

real. Beata Gizińska-Gigoła

4 PDM
SZ-21

Zastosowanie telefonu komórkowego do szybkiego monitorowania wiedzy uczniów

real. Zbigniew Łuczka

4 PDM