WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja zawodowa • Doradztwo zawodowe

Kategoria: « poprzednia następna »
PDM-25/AR-1 Ergonomiczna praca głosem ważnym elementem aktywności zawodowej nauczyciela 60 zł
PDM-72/EZIDZ1 Zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów zawodowych w szkołach branżowych 30 zł
PDM-73/EZIDZ2 Akademia Doradcy Zawodowego: metody i narzędzia pracy z grupą w szkole podstawowej 30 zł
PDM-74/EZIDZ3 Akademia Doradcy Zawodowego: metody i narzędzia pracy z grupą w szkole ponadpodstawowej 30 zł
PDM-75/EZIDZ4 Akademia Doradcy Zawodowego: diagnostyka w grupowym i indywidualnym doradztwie zawodowym 30 zł
PDM-81/EZIDZ5 Metody aktywizujące na lekcjach podstaw przedsiębiorczości i teoretycznego kształcenia zawodowego 30 zł
PDM-84/EZIDZ6 Aplikacje komputerowe w kształceniu zawodowym 30 zł
PW-70/WF8 Pierwsza pomoc przedmedyczna (VII edycja) 60 zł
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta