WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Matematyka

Kategoria: « poprzednia następna »
PDM-25/AR-1 Ergonomiczna praca głosem ważnym elementem aktywności zawodowej nauczyciela 60 zł
PDM-64/M1 Realizacja wybranych treści kształcenia matematycznego w kl. VII i VIII szkoły podstawowej (III edycja) 50 zł
PDM-65/M2 Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów, czyli jak rozwijać umiejętności matematyczne uczniów szkół podstawowych 30 zł
PDM-66/M3 Jak przygotować test na szkolny etap konkursu przedmiotowego z matematyki w szkole podstawowej?(II edycja) 30 zł
PDM-67/M4 Indywidualizacja procesu edukacyjnego na lekcjach matematyki w szkole podstawowej 30 zł
PDM-68/M5 Wdrażanie nowej podstawy programowej matematyki w szkole ponadpodstawowej 30 zł
PDM-69/M6 Działania dydaktyczne nauczyciela przygotowującego uczniów do matury z matematyki w 2020 r. 30 zł
PDM-70/M7 Realizacja wybranych treści kształcenia matematycznego w klasach ponadgimnazjalnych 30 zł
PDM-71/M8 „Odwrócona lekcja” matematyki w szkole ponadpodstawowej 30 zł
PW-70/WF8 Pierwsza pomoc przedmedyczna (VII edycja) 60 zł
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta