WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Języki obce i edukacja europejska

Kategoria: « poprzednia następna »
PDM-25/AR-1 Ergonomiczna praca głosem ważnym elementem aktywności zawodowej nauczyciela 60 zł
PDM-30/JO1 Metody, techniki i formy pracy sprzyjające indywidualizacji uczenia się języków obcych (II edycja) 30 zł
PDM-31/JO2 Modernizacja warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego szkoły podstawowej na podstawie analizy wyników egzaminu z 2019 roku 30 zł
PDM-32/JO3 Ocenianie kompetencji językowych uczniów szkoły podstawowej 30 zł
PDM-33/JO4 Ocenianie kompetencji językowych uczniów szkoły ponadpodstawowej 30 zł
PDM-34/JO5 Elementy edukacji interkulturowej w realizacji nowej podstawy programowej języka obcego (III edycja) 30 zł
PDM-35/JO6 Jak organizować w szkole podstawowej konkursy promujące naukę języka angielskiego i skutecznie przygotowywać do nich uczniów? (II edycja) 30 zł
PDM-36/JO7 Matura z języka angielskiego 2023 a zapisy nowej podstawy programowej – sposoby pracy z uczniem 30 zł
PDM-37/JO8 Skuteczne nauczanie leksyki języka obcegow szkole podstawowej 30 zł
PDM-38/JO9 Skuteczne nauczanie leksyki języka obcego w szkole ponadpodstawowej 30 zł
PDM-39/JO10 Metodyka pracy z materiałami autentycznymi w rozwijaniu sprawności językowych (II edycja) 30 zł
PDM-40/JO11 Übungsfirma Deutsch 0 zł
PDM-41/JO12 Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego –refleksje dydaktyczne 30 zł
PDM-42/JO13 Rola form rutynowych w rozwijaniu sprawności językowych uczniów w zakresie języka niemieckiego w szkole podstawowej 30 zł
PDM-43/JO14 Rola form rutynowych w rozwijaniu sprawności językowych uczniów w zakresie języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej 30 zł
PDM-44/JO15 Wybrane metody aktywizujące i aplikacje cyfrowe na lekcjach języka francuskiego i włoskiego 30 zł
PW-70/WF8 Pierwsza pomoc przedmedyczna (VII edycja) 60 zł
PDM-82/JO16 Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu 30 zł
PDM-83/JO17 Warsztat metodyczny nowoczesnego germanisty 30 zł
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta