WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Historia i wiedza o społeczeństwie

PDM-17/H1 Wielka ucieczka z obozu jenieckiego Stalag Luft III – historia regionu na lekcjach historii w szkole podstawowej 60 zł
PDM-18/H2 Warto wiedzieć, dlaczego „Przez pół wieku Polacy uznawali stolicę Saksonii również za swoją drugą stolicę” – wycieczka edukacyjna do Drezna ~300 zł
PDM-19/H3 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego a wychowanie patriotyczne w szkole 20 zł
PDM-20/H4 Historia obywateli polskich w KL Auschwitz 20 zł
PDM-21/H5 Jak ciekawie nauczać historii/wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII? 20 zł
PDM-22/H6 „Ojcowie Niepodległości” 20 zł
PDM-23/H7 Edycja i przetwarzanie materiałów filmowych oraz ich wykorzystanie na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie (II edycja) 30 zł
PDM-24/H8 Planowanie i realizacja procesu nauczania przedmiotu „historia” w oparciu o nową podstawę programową dla szkoły ponadpodstawowej 20 zł
PDM-25/H9 Planowanie i realizacja procesu nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w oparciu o nową podstawę programową dla szkoły ponadpodstawowej 20 zł