WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Język polski

PDM-1/JP1 Ciekawostki biograficzne jako klucz do zainteresowania uczniów treściami lekcji 20 zł
PDM-2/JP2 Telefon komórkowy, laptop – narzędzia do szybkiego monitorowania wiedzy uczniów na lekcjach języka polskiego 20 zł
PDM-3/JP3 „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 20 zł
PDM-4/JP4 „Odwrócona lekcja” języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 20 zł
PDM-5/JP5 Plan pracy nauczyciela języka polskiego w I klasie szkoły ponadpodstawowej 20 zł
PDM-6/JP6 Opowiadanie twórcze na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 30 zł
PDM-7/JP7 Rozprawka w szkole podstawowej (II edycja) 30 zł
PDM-8/JP8 Opowiadanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty 30 zł
PDM-9/JP9 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 20 zł
PDM-10/JP10 Jak pracować z uczniem przygotowującym się do konkursu przedmiotowego z języka polskiego w szkole podstawowej? 20 zł
PDM-11/JP11 Formy wypowiedzi pisemnych w klasach IV-VIII zgodne z nową podstawą programową 30 zł
PDM-12/JP12 Klasyki światowego kina na lekcjach języka polskiego i wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej (część III) 20 zł
PDM-13/JP13 Nie tylko adaptacje! Polskie kino na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 20 zł
PDM-14/JP14 Gramatyka i retoryka wracają do łask. Merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do realizacji wybranych treści nowej podstawy programowej (II edycja) 30 zł
PDM-15/JP15 Kształcenie umiejętności tworzenia pisemnych i ustnych wypowiedzi w kontekście nowej podstawy programowej 30 zł
PDM-16/JP16 Trudne, aktualne, ciekawe tematy na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej – nauczycielskie pomysły metodyczne 20 zł