WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Język polski

Kategoria: |⟩ następna »
PDM-25/AR-1 Ergonomiczna praca głosem ważnym elementem aktywności zawodowej nauczyciela 60 zł
PDM-1/JP1 Śladami Mickiewicza w Wielkopolsce. Poznajemy edukacyjne walory Śmiełowa i Koszut 150 zł
PDM-2/JP2 ABC pracy dydaktycznej z uczniem nieznającym języka polskiego 120 zł
PDM-3/JP3 Telefon komórkowy, laptop – narzędzia do szybkiego monitorowania wiedzy uczniów na lekcjach języka polskiego (II edycja) 30 zł
PDM-4/JP4 Rekomendacje metodyczne po pierwszym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 30 zł
PDM-5/JP5 Formy wypowiedzi pisemnych w klasach IV-VIII zgodne z podstawą programową (II edycja) 50 zł
PDM-6/JP6 Krótka wypowiedź o charakterze argumentacyjnym 30 zł
PDM-7/JP7 Opowiadanie twórcze na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej (II edycja) 50 zł
PDM-8/JP8 Opowiadanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty(II edycja) 50 zł
PDM-9/JP9 „Syzyfowe prace” S. Żeromskiego na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 30 zł
PDM-10/JP10 „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej (II edycja) 40 zł
PDM-11/JP11 „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 40 zł
PDM-12/JP12 Dramaty Szekspira na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 40 zł
PDM-13/JP13 Literackie, publicystyczne, użytkowe – obowiązkowe formy wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej 40 zł
PDM-14/JP14 Atrakcyjnie o staropolskiej? To możliwe! Propozycje metodyczne do I klasy szkoły ponadpodstawowej 30 zł
PDM-15/JP15 Powojenna piosenka literacka jako lektura obowiązkowa w szkole ponadpodstawowej – nauczycielskie pomysły na lekcje 30 zł
PDM-16/JP16 Klasyki światowego kina na lekcjach języka polskiego i wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej (część IV) 40 zł
PDM-17/JP17 Inspirująco, twórczo, ciekawie na zajęciach kształcenia literackiego w klasach I-III 50 zł
PW-70/WF8 Pierwsza pomoc przedmedyczna (VII edycja) 60 zł
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta