WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

Kategoria: « poprzednia następna »
PDM-25/AR-1 Ergonomiczna praca głosem ważnym elementem aktywności zawodowej nauczyciela 60 zł
PW-63/WF1 Minidisko – pomysł na zajęcia wychowania fizycznego dla każdego 30 zł
PW-64/WF2 Gimnastyka może być atrakcyjna – metodyka nauczania wybranych ćwiczeń użytkowo-sportowych 40 zł
PW-65/WF3 Gry i zabawy rytmiczno-ruchowe na zajęciach wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej 30 zł
PW-66/WF4 Elementy tańca współczesnego jako forma kształtowania kreatywności na zajęciach wychowania fizycznego 40 zł
PW-67/WF5 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach wychowania fizycznego 40 zł
PW-68/WF6 Mogę być lepszy – kompetencje psychospołeczne nauczyciela wychowania fizycznego 30 zł
PW-69/WF7 Zmiany w przepisach wybranych dyscyplin sportowych 30 zł
PW-70/WF8 Pierwsza pomoc przedmedyczna (VII edycja) 60 zł
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta