WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kategoria: « poprzednia następna »
PDM-25/AR-1 Ergonomiczna praca głosem ważnym elementem aktywności zawodowej nauczyciela 60 zł
PW-37/EPIW1 Edukacja językowa w przedszkolu w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori 50 zł
PW-38/EPIW2 Wprowadzenie do samodzielności według metody Marii Montessori 30 zł
PW-39/EPIW3 Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego z zastosowaniem metody projektu(II edycja) 60 zł
PW-40/EPIW4 Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma – czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej – II edycja(druga część warsztatów „Idzie wiosna, idzie lato, czekaliśmy tylko na to…”) 120 zł
PW-41/EPIW5 Zabawa i piosenki na wyciągnięcie ręki, czyli jak czerpać radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych (kontynuacja szkoleń: „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy” oraz „Maluchy rosną nie tylko wiosną”) 150 zł
PW-42/EPIW6 „Bez klapsa”. Jak prowadzić warsztat dla rodziców dzieci przedszkolnych na temat wychowania bez przemocy? 100 zł
PW-43/EPIW7 Innowacyjny program Dar Zabawy według koncepcji pedagogicznej Froebla 160 zł
PW-44/EPIW8 Plan daltoński w przedszkolu 200 zł
PW-45/EPIW9 Logopedyczne ABC nauczyciela przedszkola 30 zł
PW-46/EPIW10 Rozpoznawanie ryzyka dysleksji rozwojowej w przedszkolu z wykorzystaniem Skali Prognoz Edukacyjnych 50 zł
PW-47/EPIW11 Narzędzia do autoewaluacji w PrzedszkoluPromującym Zdrowie 50 zł
PW-48/EPIW12 Komunikowanie informacji zwrotnej w nadzorze pedagogicznym w przedszkolu 80 zł
PW-49/EPIW13 Teatr do góry nogami. Zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach dziecięcych 150 zł
PW-50/EPIW14 Majsterkowanie, doświadczenia i eksperymentyw przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (II edycja) 80 zł
PW-51/EPIW15 Jak kształtować u dzieci intuicję i pojęcia geometryczne? 30 zł
PW-52/EPIW16 Dzieci uzdolnione matematycznie – diagnoza nauczycielska (II edycja) 60 zł
PW-53/EPIW17 Matematyczne gry edukacyjne z zastosowaniem kostek (II edycja) 30 zł
PW-54/EPIW18 Jak stosować klocki na zajęciach we wczesnej edukacji matematycznej? (II edycja) 30 zł
PW-55/EPIW19 Jak pomóc uczniowi z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD) pokonać trudności w czytaniu, pisaniu i funkcjonowaniu społecznym? (II edycja) 30 zł
PW-56/EPIW20 Działanie a nie wkuwanie – skuteczne sposoby na opanowanie przez dziecko tabliczki mnożenia (II edycja) 30 zł
PW-57/EPIW21 Gry i zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci na zajęciach edukacji polonistycznej w klasach I-III 30 zł
PW-58/EPIW22 Eksperymenty i doświadczenia w edukacji przyrodniczej w klasach I-III 30 zł
PW-59/EPIW23 Techniki dramowe w edukacji wczesnoszkolnej 50 zł
PW-60/EPIW24 Od inspiracji do innowacji – nauczanie pytajne w edukacji wczesnoszkolnej 60 zł
PW-61/EPIW25 Kształtowanie postaw społecznych i etycznych w edukacji wczesnoszkolnej 50 zł
PW-62/EPIW26 Rozpoznawanie ryzyka dysleksji rozwojowej z zastosowaniem Skali Prognoz Edukacyjnych 50 zł
PW-65/WF3 Gry i zabawy rytmiczno-ruchowe na zajęciach wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej 30 zł
PDM-17/JP17 Inspirująco, twórczo, ciekawie na zajęciach kształcenia literackiego w klasach I-III 50 zł
PDM-26/AR-2 Muzykoterapia Nordoff-Robbins w pracy nauczyciela 200 zł
BP-2 Kolorowy świat emocji ukryty w książkach(program nagrodzony stypendium artystycznym Prezydenta Miasta Gorzowa w roku 2019) 50 zł
BP-4 Kamishibai w animacji czytelniczej – przykłady zastosowania papierowego teatru w przedszkolu i szkole podstawowej (III edycja) 50 zł
BP-5 Gry i zabawy z elementami programowania w bibliotece szkoły podstawowej. Część 1 (II edycja) 30 zł
BP-6 Gry i zabawy z elementami programowania w bibliotece szkoły podstawowej. Część 2 30 zł
PW-70/WF8 Pierwsza pomoc przedmedyczna (VII edycja) 60 zł
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta