WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

PW-24/EPIW1 Idzie wiosna, idzie lato, czekaliśmy tylko na to – czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej (II edycja) 120 zł
PW-25/EPIW2 Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma – czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej (druga część warsztatów „Idzie wiosna, idzie lato, czekaliśmy tylko na to …”) 120 zł
PW-26/EPIW3 Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolach niemontessoriańskich (II edycja) 30 zł
PW-27/EPIW4 Maluchy rosną nie tylko wiosną (kontynuacja szkolenia „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”) 150 zł
PW-28/EPIW5 Moja mała ojczyzna – edukacja regionalna w przedszkolu 50 zł
PW-29/EPIW6 Inscenizacja wiersza w przedszkolu 30 zł
PW-30/EPIW7 Kącik przyrody w czterech porach roku 30 zł
PW-31/EPIW8 Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacjach trudnych i kryzysowych? (VI edycja) 40 zł
PW-32/EPIW9 Majsterkowanie, doświadczenia i eksperymentyw przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 80 zł
PW-33/EPIW10 Dzieci uzdolnione matematycznie – diagnoza nauczycielska (II edycja) 40 zł
PW-34/EPIW11 Matematyczne gry edukacyjne z zastosowaniem kostek 20 zł
PW-35/EPIW12 Jak stosować klocki na zajęciach z wczesnej edukacji matematycznej? 20 zł
PW-36/EPIW13 Matematyczne gry strategiczne (III edycja) 30 zł
PW-37/EPIW14 Nietypowe zadania matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej 20 zł
PW-38/EPIW15 Działanie a nie wkuwanie – skuteczne metody uczenia się tabliczki mnożenia 20 zł
PW-39/EPIW16 Metodyka nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej 20 zł
PW-40/EPIW17 Formy redakcyjne w edukacji wczesnoszkolnej (II edycja) 30 zł
PW-41/EPIW18 Informacja zwrotna wspierająca rozwój uczniów jako jeden z elementów oceniania kształtującego (OK) w edukacji wczesnoszkolnej (II edycja) 30 zł
PW-42/EPIW19 Techniki dramowe kształtujące poczucie własnej wartości ucznia 30 zł
PW-43/EPIW20 Fitness dance na zajęciach wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej 30 zł
PW-44/EPIW21 Jak pomóc uczniowi z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD) pokonać trudności w czytaniu, pisaniu i funkcjonowaniu społecznym? 20 zł
PDM-27/AR2 Proste instrumenty i muzyczne zabawki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i szkolnej 30 zł
PDM-28/AR3 Muzyczne animacje i inscenizacje, czyli jak aktywnie słuchać muzyki (II edycja) 20 zł
PDM-29/AR4 Po prostu śpiewaj, po prostu tańcz – zabawy z tańcem i piosenką (III edycja) 30 zł
PDM-30/AR5 Śpiewam, rytmizuję i improwizuję – zajęcia muzyczne wg koncepcji E. E. Gordona (III edycja) 50 zł
BP-8 Kamishibai w animacji czytelniczej – przykłady zastosowania papierowego teatru w przedszkolu i szkole podstawowej (II edycja) 30 zł