WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kształcenie specjalne

Kategoria: « poprzednia następna »
PDM-25/AR-1 Ergonomiczna praca głosem ważnym elementem aktywności zawodowej nauczyciela 60 zł
PW-32 Budowanie strategii pracy z uczniem przejawiającym trudności wychowawcze (II edycja) 80 zł
PW-33 Autyzm relacyjnie – praktyczne wskazówki oraz sprawdzone rozwiązania w pracy z uczniem z autyzmem 60 zł
PW-34 Praca edukacyjno-terapeutyczna w ujęciu relacyjnym 60 zł
PW-35 Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną 60 zł
PW-36 Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ASD 80 zł
PDM-26/AR-2 Muzykoterapia Nordoff-Robbins w pracy nauczyciela 200 zł
PW-70/WF8 Pierwsza pomoc przedmedyczna (VII edycja) 60 zł
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta