WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Kształcenie specjalne

PW-19 Autyzm relacyjnie – praktyczne wskazówki oraz sprawdzone rozwiązania w pracy z uczniem z autyzmem 60 zł
PW-20 „Dużo nie znaczy dobrze” – jak przygotować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? 50 zł
PW-21 Jak pobudzić motywację uczniów do nauki metodą lapbookingu? 50 zł
PTI-22 Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem niepełnosprawnym 40 zł
PW-23 Strategie pracy z uczniem przejawiającym trudności wychowawcze 60 zł