WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Edukacja prozdrowotna i wychowanie do życia w rodzinie

PW-15 Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej dla dzieci w wieku 8-12 lat: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej (III edycja) 400* zł
PW-16 Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” 500* zł
PW-17 Metoda tutoringu w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie 0 zł
PW-18 Program profilaktyczno-wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu” 400s zł
PW-8 Zły nawyk czy problem – uzależnienia behawioralne uczniów 60 zł