WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Psychoedukacja i wychowanie • poradnie - świetlice

PW-1 Metoda coachingu w procesie wychowania (IV edycja) 100 zł
PW-2 Zacznij od siebie. Metody redukowania stresu umożliwiające podjęcie efektywnej pracy wychowawczej (II edycja) 20 zł
PW-3 Trening umiejętności wychowawczych 40 zł
PW-4 Dyrektor przedszkola w roli coacha i mentora 20 zł
PW-5 Zanim będzie za późno – samobójstwa uczniów 40 zł
PW-6 Kiedy "życie boli" - zjawisko autoagresji uczniów 60 zł
PW-7 Między problemem a rozwiązaniem – jak skutecznie pomagać uczniom? (IV edycja) 40 zł
PW-8 Zły nawyk czy problem – uzależnienia behawioralne uczniów 60 zł
PW-9 Rozpoznawanie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych 20 zł
PW-10 Zaburzenia odżywiania się i nowe formy zaburzonych nawyków żywieniowych (II edycja) 200 zł
PW-11 Wprowadzenie do Dialogu Motywującego 250 zł
PW-12 Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania 300 zł
PW-13 Strategie działania w sytuacjach trudnych w szkole 150 zł
PW-14 Jak przygotować i przeprowadzić dobre szkolenie? 200 zł
PW-51 Dialog Motywujący. Część II.
Szczególne aspekty budowania relacji
250 zł