WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Psychoedukacja i wychowanie • poradnie - świetlice

Kategoria: « poprzednia następna »
PDM-25/AR-1 Ergonomiczna praca głosem ważnym elementem aktywności zawodowej nauczyciela 60 zł
PW-1 Superwizja w oparciu o skalę MITI (Skalę Spójności Dialogu Motywującego) 300 zł
PW-2 Superwizja przygotowująca do uzyskania certyfikatu specjalisty Dialogu Motywującego 250 zł
PW-3 Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 470 zł
PW-4 Strategie działania w sytuacjach trudnych w szkole (II edycja) 150 zł
PW-5 Trening rozwoju osobistego (II edycja) 120 zł
PW-6 Kiedy życie boli? Zjawisko autoagresji wśród dzieci i młodzieży (II edycja?) 80 zł
PW-7 Jak rozbroić agresję własną i uczniów? 80 zł
PW-8 Jak rozmawiać z uczniami o miłości i seksualności? 80 zł
PW-9 Jak rozmawiać z uczniami w sytuacjach trudnych i kryzysowych? (V edycja) 60 zł
PW-10 Objaw słabości czy nałóg? – uzależnienia behawioralne uczniów 50 zł
PW-11 Między problemem a rozwiązaniem – jak skutecznie pomagać uczniom? (IV edycja) 60 zł
PW-12 Trening umiejętności wychowawczych nauczycieli (II edycja) 50 zł
PW-13 Metoda coachingu w procesie wychowania (IV edycja) 150 zł
PW-14 Wychowawca coachem (część II kursu Metoda coachingu w procesie wychowania) 100 zł
PW-15 Zacznij od siebie. Metody redukowania stresu umożliwiające podjęcie efektywnej pracy wychowawczej (III edycja) 30 zł
PW-16 Jak doskonalić kompetencje psychospołeczne uczniów na lekcjach wychowawczych? 30 zł
PW-17 Potęga inteligencji emocjonalnej – budowanie relacji z uczniami jako podstawa skutecznego działania 40 zł
PW-18 Zajęcia socjoterapeutyczne wzmacniające poczucie wartości własnej ucznia 50 zł
PW-19 Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – jak pomóc? 100 zł
PW-20 TROS-KA – narzędzia do przesiewowej diagnozy obszaru emocjonalno-społecznego uczniów w wieku 9-13 lat 50 zł
PW-21 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Część I 500 zł
PW-22 Unplugged – rekomendowany program profilaktyczny 150 zł
PW-23 Diagnoza funkcji oromotorycznych 50 zł
PW-24 Od głoski do frazy – programowanie języka 50 zł
PW-25 Strategie działania dyrektora w sytuacjach trudnych w szkole 80 zł
PW-26 Nadzór dyrektora nad realizacją kształcenia uczniów/ wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 40 zł
PW-70/WF8 Pierwsza pomoc przedmedyczna (VII edycja) 60 zł
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta