WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Zarządzanie oświatą • Awans zawodowy

PZ-1 Ocena pracy nauczyciela 30 zł
PZ-2 Nadzór pedagogiczny dyrektora w szkole/placówce w świetle zmodyfikowanych przepisów (II edycja) 30 zł
PZ-3 Realizacja podstawy programowej w szkole – nadzór dyrektora 20 zł
PZ-4 Program wychowawczo-profilaktyczny – realizacja i ewaluacja 20 zł
PZ-5 Dokumentacja przebiegu nauczania 20 zł
PZ-6 Jak zwiększyć efektywność pracy zespołowej? 30 zł
PZ-7 Czas pracy nauczyciela 80 zł
PZ-8 Emerytury, świadczenia kompensacyjne,urlopy zdrowotne 80 zł
PZ-9 Awans zawodowy nauczyciela stażysty po zmianach w prawie oświatowym 50 zł
PZ-10 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego po zmianach w prawie oświatowym 50 zł
PZ-11 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego po zmianach w prawie oświatowym 50 zł
PZ-12 Co dalej z Twoim rozwojem zawodowym – Profesor Oświaty? (II edycja) 20 zł
PZ-13 Instrukcja kancelaryjna w przedszkolu 50 zł