WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzanie oświatą • Awans zawodowy

Kategoria: |⟩ następna »
PDM-25/AR-1 Ergonomiczna praca głosem ważnym elementem aktywności zawodowej nauczyciela 60 zł
PZ-1 Reforma oświaty w szkole ponadpodstawowej 80 zł
PZ-2 Dyrektor szkoły – wsparcie na starcie 50 zł
PZ-3 Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela po zmianach 40 zł
PZ-4 Osiem kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej 30 zł
PZ-5 Edukacja prawna dyrektora w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 80 zł
PZ-6 Nadzór pedagogiczny jako czynnik rozwoju szkoły 40 zł
PZ-7 Jak podnieść efektywność kształcenia? – współczesne wyzwania dydaktyki 30 zł
PZ-8 Bezpieczeństwo w szkole – projektowanie ewaluacji wewnętrznej 40 zł
PZ-9 Zadania dyrektora szkoły w kontekście obowiązku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 30 zł
PZ-10 Język obcy w szkole – planowanie i nauczanie 30 zł
PZ-11 Projekty w szkole 30 zł
PZ-12 Metody pracy z radą pedagogiczną 40 zł
PZ-13 Emerytury, świadczenia kompensacyjne, urlopy zdrowotne (II edycja) 80 zł
PZ-14 Opiekun stażu w procedurze awansu zawodowego 30 zł
PZ-15 Nauczyciel stażysta … kolejne zmiany w awansie zawodowym 50 zł
PZ-16 Nauczyciel kontraktowy … kolejne zmiany w awansie zawodowym 50 zł
PZ-17 Nauczyciel mianowany … kolejne zmiany w awansie zawodowym 50 zł
PW-25 Strategie działania dyrektora w sytuacjach trudnych w szkole 80 zł
PW-26 Nadzór dyrektora nad realizacją kształcenia uczniów/ wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 40 zł
PTI-13 Uczeń w cyberprzestrzeni. Jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie? 50 zł
PTI-14 Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej według RODO 30 zł
PTI-15 Nowoczesne narzędzia cyfrowe wspomagające zarządzanie szkołą/placówką 30 zł
PW-48/EPIW12 Komunikowanie informacji zwrotnej w nadzorze pedagogicznym w przedszkolu 80 zł
PW-70/WF8 Pierwsza pomoc przedmedyczna (VII edycja) 60 zł
PDM-76/D1 Nauczyciel u progu kariery zawodowej – pakiet wiadomości na dobry początek 40 zł
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta