WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia RP

Komunikat dot. Oferty 2019/2020

Trwa uzupełnianie oferty szkoleniowej na rok 2019/2020
» opub. Administrator IT
Tematy proponowane do realizacji w roku szkolnym2019/2020
NR PRACOWNIA OFERTA TEMATÓW SZKOLEŃ REALIZACJA Prowadzący
RP-1 PZ Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela „po nowemu” Elżbieta Rostkowska
RP-2 PZ Współpraca z rodzicami – szansa czy konieczność? Dorota Janiszewska
RP-3 PZ Prowadzenie działalności innowacyjnej w przedszkolu/ szkole Dorota Janiszewska, Ewelina Kozłowska
RP-4 PDM Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – realizacja, monitoring i ewaluacja Barbara Matusik
RP-5 PDM Coaching w rozwiązywaniu problemów wychowawczych Barbara Bednarek
RP-6 PDM Przeciwdziałanie mowie nienawiści – propozycje lekcji wychowawczych Dorota Dąbrowska
RP-7 PDM Prawa dziecka w szkole Jerzy Dutkiewicz
RP-8 PDM Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole Jolanta Stępkowska, Jerzy Dutkiewicz
RP-9 PDM Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego – indywidualne i grupowe metody pracy w edukacji włączającej Dorota Dąbrowska
RP-10 PDM Jak podnieść wynik egzaminu ósmoklasisty? Wnioski i rekomendacje po pierwszym egzaminie Iwona Jankowska, Beata Gizińska-Gigoła, Mirosław Kwiatkowski, Mariusz Walak
RP-11 PDM Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi Dorota Dąbrowska
RP-12 PDM Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć neurodydaktyki Małgorzata Tyszkiewicz
RP-13 PDM Techniki pracy lekcyjnej wspierające uczniów w uczeniu się Małgorzata Wiczkowska, Małgorzata Jach
RP-14 PDM Indywidualizowanie pracy na lekcjach w szkole podstawowej Jerzy Dutkiewicz
RP-15 PDM Systematyzowanie i utrwalanie wiedzy uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących Małgorzata Lech
RP-16 PDM Zastosowanie telefonu komórkowego do utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów Zbigniew Łuczka
RP-17 PDM Zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów zawodowych w szkołach branżowych Grażyna Lindner-Cegieła
RP-18 PDM Regulacje prawne i procedury dotyczące obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego Grażyna Lindner-Cegieła
RP-19 PDM Emisja i higiena głosu Barbara Bednarek
RP-20 PTI RODO w praktyce szkolnej Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak
RP-21 PTI Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni Emil Błaszkowski
RP-22 PTI Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży Emil Błaszkowski
RP-23 PTI Na­rzę­dzia in­ter­ne­to­we w pra­cy na­uczy­cie­la Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak, Katarzyna Tomicka
RP-24 PPiW Konflikty interpersonalne w Radzie Pedagogicznej – różnice nie muszą dzielić Barbara Basińska
RP-25 PPiW Uczeń o rok młodszy w szkole ponadpodstawowej – drobna zmiana czy istotna różnica? Barbara Basińska
RP-26 PPiW Drogowskazy do wspólnego sukcesu edukacyjnego ucznia i nauczyciela w szkole podstawowej na progu pierwszego i drugiego etapu kształcenia Agata Muńko
RP-27 PPiW Co powinien wiedzieć nauczyciel o Zespole Aspergera? Agata Spirydowicz-Kacperska
RP-28 PPiW Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej w mojej klasie – od rozpoznania do działania Barbara Basińska
RP-29 PPiW Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu/placówce Lidia Pyżyńska
RP-30 PPiW Jak rozpoznawać i zaspakajać potrzeby psychofizyczne uczniów wpływające na jakość ich zdrowia psychicznego? Lidia Pyżyńska
RP-31 PPiW Jak szkoła/przedszkole może stać się placówką promującą zdrowie? Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
RP-32 PPiW Marudzące, kapryśne, nieznośne – norma rozwojowa czy powód do niepokoju? (szkolenie z możliwością udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) Agata Muńko
RP-33 PPiW Praca nauczyciela przedszkola z zastosowaniem „Arkusza rozwoju dziecka od 3 do 6 lat – obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna” Danuta Turłaj, Jolanta Talaska
RP-34 PPiW Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – organizacja pracy Danuta Turłaj, Jolanta Talaska
RP-35 PPiW Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – planowanie i dokumentowanie pracy Danuta Turłaj, Jolanta Talaska
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta