WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia RP

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2019/20

Oferta szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020 obejmuje 35 tematów i adresowana jest do wszystkich typów szkół i placówek.

Proponowana tematyka uwzględnia ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2018/2019 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych szkół lubuskich.

Czas szkolenia obejmuje 3-4 godziny dydaktyczne. W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z jednej szkoły lub kilku szkół z tej samej miejscowości/gminy.

Dyrektorów szkół/placówek zachęcamy do zamawiania szkoleń zarówno z naszej oferty, jak i tematów własnych.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązywać będą następujące zasady odpłatności:

Tematy proponowane do realizacji w roku szkolnym2019/2020
NR PRACOWNIA OFERTA TEMATÓW SZKOLEŃ REALIZACJA Prowadzący
RP-1 PZ Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela „po nowemu” Elżbieta Rostkowska
RP-2 PZ Współpraca z rodzicami – szansa czy konieczność? Dorota Janiszewska
RP-3 PZ Prowadzenie działalności innowacyjnej w przedszkolu/ szkole Dorota Janiszewska, Ewelina Kozłowska
RP-4 PTI Przemoc i agresja w cyberprzestrzeni – mowa nienawiści i hejt Emil Błaszkowski
RP-5 PTI RODO w praktyce szkolnej Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak
RP-6 PTI Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni Emil Błaszkowski
RP-7 PTI Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży Emil Błaszkowski
RP-8 PTI Na­rzę­dzia in­ter­ne­to­we w pra­cy na­uczy­cie­la Mariusz Walak, Katarzyna Tomicka, Łukasz Lemieszewski
RP-9 PDM Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – realizacja, monitoring i ewaluacja Barbara Matusik
RP-10 PDM Coaching w rozwiązywaniu problemów wychowawczych Barbara Bednarek
RP-11 PDM Przeciwdziałanie mowie nienawiści – propozycje lekcji wychowawczych Dorota Dąbrowska
RP-12 PDM Prawa dziecka w szkole Jerzy Dutkiewicz
RP-13 PDM Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole Jerzy Dutkiewicz, Jolanta Stępkowska
RP-14 PDM Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego – indywidualne i grupowe metody pracy w edukacji włączającej Dorota Dąbrowska
RP-15 PDM Jak podnieść wynik egzaminu ósmoklasisty? Wnioski i rekomendacje po pierwszym egzaminie Iwona Jankowska, Beata Gizińska-Gigoła, Mirosław Kwiatkowski, Mariusz Walak
RP-16 PDM Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi Dorota Dąbrowska
RP-17 PDM Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć neurodydaktyki Małgorzata Tyszkiewicz
RP-18 PDM Techniki pracy lekcyjnej wspierające uczniów w uczeniu się Małgorzata Wiczkowska
RP-19 PDM Indywidualizowanie pracy na lekcjach w szkole podstawowej Małgorzata Jach, Jerzy Dutkiewicz
RP-20 PDM Systematyzowanie i utrwalanie wiedzy uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących Małgorzata Lech
RP-21 PDM Zastosowanie telefonu komórkowego do utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów Zbigniew Łuczka
RP-22 PDM Zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów zawodowych w szkołach branżowych Grażyna Lindner-Cegieła
RP-23 PDM Regulacje prawne i procedury dotyczące obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego Grażyna Lindner-Cegieła
RP-24 PDM Emisja i higiena głosu Barbara Bednarek
RP-25 PPiW Konflikty interpersonalne w Radzie Pedagogicznej – różnice nie muszą dzielić Barbara Basińska
RP-26 PPiW Uczeń o rok młodszy w szkole ponadpodstawowej – drobna zmiana czy istotna różnica? Barbara Basińska
RP-27 PPiW Drogowskazy do wspólnego sukcesu edukacyjnego ucznia i nauczyciela w szkole podstawowej na progu pierwszego i drugiego etapu kształcenia Agata Muńko
RP-28 PPiW Co powinien wiedzieć nauczyciel o Zespole Aspergera? Agata Spirydowicz-Kacperska
RP-29 PPiW Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej w mojej klasie – od rozpoznania do działania Barbara Basińska
RP-30 PPiW Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu/placówce Lidia Pyżyńska
RP-31 PPiW Jak rozpoznawać i zaspakajać potrzeby psychofizyczne uczniów wpływające na jakość ich zdrowia psychicznego? Lidia Pyżyńska
RP-32 PPiW Jak szkoła/przedszkole może stać się placówką promującą zdrowie? Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
RP-33 PPiW Marudzące, kapryśne, nieznośne – norma rozwojowa czy powód do niepokoju? (szkolenie z możliwością udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) Agata Muńko
RP-34 PPiW Praca nauczyciela przedszkola z zastosowaniem „Arkusza rozwoju dziecka od 3 do 6 lat – obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna” Danuta Turłaj, Jolanta Talaska
RP-35 PPiW Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – organizacja pracy Danuta Turłaj, Jolanta Talaska
RP-36 PPiW Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – planowanie i dokumentowanie pracy Danuta Turłaj, Jolanta Talaska
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta