WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Szkolenia RP

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2018/2019

Oferta szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2018/2019 obejmuje 31 tematów i adresowana jest do wszystkich typów szkół i placówek.

Proponowana tematyka uwzględnia ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych szkół lubuskich w r. szk. 2017/2018.

Czas szkolenia obejmuje 3-4 godziny dydaktyczne. W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z jednej szkoły lub kilku szkół z tej samej miejscowości/ gminy.

Dyrektorów szkół/placówek zachęcamy do zamawiania szkoleń nie tylko z naszej oferty, ale także tematów własnych.

WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij w wybrany temat
w tabeli „Tematy proponowane do realizacji”

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązywać będą następujące zasady odpłatności:

  • za każde szkolenie zamówione przez szkołę z Gorzowa – 400 zł
  • za każde szkolenie zamówione przez szkołę spoza Gorzowa – 500 zł
Za każde szkolenie na temat zamówiony spoza oferty – 500 zł

Formularz zamówienia tematu spoza oferty

Tematy proponowane do realizacji w roku szkolnym2018/2019
NR PRACOWNIA OFERTA TEMATÓW SZKOLEŃ REALIZACJA Prowadzący
RP-1 PZ Ocena pracy nauczyciela po nowemu Elżbieta Rostkowska
RP-2 PZ Współpraca z rodzicami – szansa czy konieczność? Dorota Janiszewska
RP-3 PZ Kilka pomysłów na wypromowanie szkoły Dorota Janiszewska
RP-4 PTI RODO w praktyce szkolnej Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak
RP-5 PTI Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni Emil Błaszkowski
RP-6 PTI Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży Emil Błaszkowski
RP-7 PTI Na­rzę­dzia in­ter­ne­to­we w pra­cy na­uczycie­la Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski, Katarzyna Tomicka
RP-8 PPiW Od emocji do działania, czyli jak przekazać rodzicom informacje trudne do przyjęcia? Barbara Basińska
RP-9 PPiW Jak szkoła/przedszkole może stać się placówką promującą zdrowie? Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
RP-10 PPiW Wychowanie do wartości w szkole podstawowej Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
RP-11 PPiW Rozwój seksualny dzieci w wieku przedszkolnym
(szkolenie z możliwością udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym)
Agata Muńko
RP-12 PPiW Marudzące, kapryśne, nieznośne – norma rozwojowa czy powód do niepokoju? Agata Muńko
RP-13 PPiW Praca nauczyciela przedszkola z zastosowaniem „Arkusza rozwoju dziecka od 3 do 6 lat – obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna” Jolanta Talaska, Danuta Turłaj
RP-14 PPiW Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu/placówce Lidia Pyżyńska
RP-15 PPiW Umiejętności psychospołeczne nauczyciela warunkujące skuteczną pracę wychowawczą Barbara Basińska
RP-16 PDM Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole Jerzy Dutkiewicz, Jolanta Stępkowska
RP-17 PDM Przeciwdziałanie mowie nienawiści – propozycje lekcji wychowawczych Dorota Dąbrowska
RP-18 PDM Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego – indywidualne i grupowe metody pracy w edukacji włączającej Dorota Dąbrowska
RP-19 PDM Umuzykalnianie dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji E.E. Gordona Barbara Bednarek
RP-20 PDM Emisja i higiena głosu Barbara Bednarek
RP-21 PDM Coaching w pracy nauczyciela Barbara Bednarek
RP-22 PDM Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi Dorota Dąbrowska
RP-23 PDM Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć neurodydaktyki Małgorzata Tyszkiewicz
RP-24 PDM Indywidualizowanie pracy na lekcjach w szkole podstawowej Małgorzata Jach, Jerzy Dutkiewicz
RP-25 PDM Zadania domowe w szkole podstawowej Małgorzata Niewiadomska, Beata Kujawa, Aleksandra Duszka-Sondej
RP-26 PDM Systematyzowanie i utrwalanie wiedzy uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących Małgorzata Lech
RP-27 PDM Zastosowanie telefonu komórkowego do utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów Zbigniew Łuczka
RP-28 PDM Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej Beata Gizińska-Gigoła, Anna Suchecka
RP-29 PDM Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 – informacje i wskazówki metodyczne Urszula Polańska, Dorota Tomczak, Beata Gizińska-Gigoła, Iwona Jankowska, Mirosław Kwiatkowski
RP-30 PDM Kształcenie zawodowe w szkole wobec Polskiej Ramy Kwalifikacji Grażyna Lindner-Cegieła
RP-31 PDM Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – realizacja, monitoring i ewaluacja Barbara Matusik