WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Studia podyplomowe 2019/2020

Proponujemy nauczycielom studia podyplomowe, które na podstawie porozumienia z  Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim realizowane będą w siedzibie WOM-u.

W r. szk. 2019/2020 planowane jest uruchomienie kolejnych edycji studiów na czterech kierunkach:

 1. Zarządzanie oświatą
 2. Oligofrenopedagogika
 3. Przygotowanie pedagogiczne
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 1. SP-1 Zarządzanie oświatą

  Studia adresowane są do osób chcących zajmować stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych.

  Absolwenci uzyskują kwalifikacje, o których mowa w § 1 pkt 2 Rozpo­rządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 25.08.2017, poz. 1597) oraz  w § 1 ust. 1 pkt e Rozporządzenia MEN  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 25.08.2017, poz. 1587).

  Program studiów obejmuje 250 godzin zajęć, w tym 30 godzin praktyki kierowniczej.

  Czas trwania studiów: 2 semestry (X 2019-VI 2020)

  Odpłatność: 1200 zł / 1 sem.

  Rejestracja (nieelektroniczna) na rok 2019/2020
 2. SP-2 Oligofrenopedagogika

  Studia adresowane są zarówno do nauczycieli i wychowawców szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnych, jak i do ogólno­dostępnych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24.08.2017, poz. 1575),zmienionego Rozporządzeniem z dnia 1 marca 2019 r. (Dz.U. z 11.03.2019, poz. 465)..

  Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć, w tym 60 godzin praktyki.

  Czas trwania studiów: 3 semestry

  Odpłatność: 1200 zł / 1 sem.

  Rejestracja (nieelektroniczna) na rok 2019/2020
 3. SP-3 Przygotowanie pedagogiczne

  Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów chcących zajmować stanowiska nauczycieli, zgodnie z przepisami Rozporzą­dzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24.08.2017, poz. 1575), zmienionego Rozporządzeniem z dnia 1 marca 2019 r. (Dz.U. z 11.03.2019, poz. 465).

  Studia nadają kwalifikacje – zwane „przygotowaniem pedagogicznym” – w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących (z wyłączeniem języków obcych) oraz przedmiotów zawodowych – zgodnie z ukończonym przez uczestnika kierunkiem studiów wyższych.

  Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyki.

  Czas trwania studiów: 3 semestry

  Odpłatność: 1200 zł / 1 sem.

  Rejestracja (nieelektroniczna) na rok 2019/2020
 4. SP-4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

  Studia nadają kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego), zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24.08.2017, poz. 1575), zmienionego Rozporzą­dzeniem z dnia 1 marca 2019 r. (Dz.U. z 11.03.2019, poz. 465)..

  Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć, w tym 60 godzin praktyki.

  Czas trwania studiów: 3 semestry

  Odpłatność: 1000 zł / 1 sem.

  Rejestracja (nieelektroniczna) na rok 2019/2020
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta