WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Kursy nadające uprawnienia

Kursy nadające uprawnienia 2018/19

Kursy nadające uprawnienia do prowadzenia różnych zajęć edukacyjnych

Na podstawie analizy potrzeb w środowiskach nauczycielskich w roku szkolnym 2018/2019 planuje się realizację czterech nw. form kursów nadających uprawnienia do  prowadzenia zajęć  edukacyjnych na podstawie przepisów innych niż określonych Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

kliknij niebieski tytuł wybranego kursu ze spisu poniżej
 1. KU-1 Kurs na wychowawcę wypoczynku

  Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych pełnieniem funkcji wychowawcy wypo­czynku dzieci i młodzieży.

  Kurs spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz.U. z 5.04.2016, poz. 452).

  Program kursu obejmuje 36 godzin

  Termin realizacji: maj – czerwiec 2019 r.

  Odpłatność: 200 zł

 2. KU-2 Kurs na kierownika wypoczynku

  Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i   placówek oświatowych oraz innych osób zainteresowanych pełnieniem funkcji kierownika wypoczynku dzieci i  młodzieży.

  Kurs  spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz.U. z 5.04.2016, poz. 452).

  Program kursu obejmuje 10 godzin

  Termin realizacji: po skompletowaniu grupy.

  Odpłatność: 80 zł

 3. KU-3 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

  Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i  placówek oświatowych oraz innych osób zainteresowanych pełnieniem funkcji kierownika wycieczek szkolnych i  obozów wędrownych.

  Kurs spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z  dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i  sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 1.06.2018, poz. 1055).

  Program kursu obejmuje 24 godzin

  Termin realizacji: po skompletowaniu grupy.

  Odpłatność: 150 zł

 4. KU-4 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

  Kurs adresowany jest do nauczycieli „edukacji dla bezpieczeństwa” oraz innych nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkole.

  Kurs jest realizowany zgodnie z ramowym planem i programem, które   uwzględniają zakres wiedzy i umiejętności określony w  załączniku nr 1 do  Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 26  sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do  prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009, nr 139, poz. 1132) wydanego na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).

  Program kursu obejmuje 30 godzin

  Termin realizacji: po skompletowaniu grupy.

  Odpłatność: 350 zł