WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK System Obsługi Klienta Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Inform. Publicznej
« Wstecz

Warsztaty w Szkole

Oferta warsztatów w szkole na rok szkolny 2017/2018

Oferta szkoleń warsztatowych proponowanych do realizacji w szkole/placówce na podstawie zamówienia dyrektora obejmuje 25 tematów. Przygotowana została dla grup liczących do 15 nauczycieli (w przypadku szkoleń informatycznych liczba uczestników powinna odpowiadać liczbie stanowisk komputerowych).

Uczestnicy otrzymują indywidualne zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.

Odpłatność za szkolenia:

  • w przypadku szkoleń 4-godzinnych – 500 zł,
  • w przypadku szkoleń dłuższych – cena do negocjacji.
WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij wybrany temat
w tabeli „Oferta tematów warsztatów w szkole”

Przyjmowane będą zamówienia także na tematy spoza naszej oferty.

Formularz zamówienia tematu spoza oferty

Oferta tematów „warsztatów w szkole” do realizacji w r. szk. 2017/2018
Lp. TEMAT WARSZTATÓW W SZKOLE Liczba godzin Realizator
SZ-1

Podstawy programowania w programie Scratch Junior

real. Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

4 PTI
SZ-2

Tworzenie materiałów multimedialnych za pomocą urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej

real. Łukasz Lemieszewski, Emil Błaszkowski

4 PTI
SZ-3

Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży

real. Emil Błaszkowski, Łukasz Lemieszewski

4 PTI
SZ-4

Elektroniczne zasoby edukacyjne

real. Mariusz Walak, Katarzyna Tomicka

4 PTI
SZ-5

Wiedza z chmury – uczeń jako twórca własnych zasobów wiedzy

real. Mariusz Walak, Katarzyna Tomicka

4 PTI
SZ-6

Gamifikacja, WebQuest, Odwrócona klasa

real. Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak, Emil Błaszkowski, Katarzyna Tomicka

4 PTI
SZ-7

Rodzic – sojusznik czy przewodnik? Warunki sprzyjające współpracy

real. Dorota Janiszewska, Barbara Basińska

4 PZ
SZ-8

Jak rozmawiać z uczniami w sytuacjach trudnych i kryzysowych?

real. Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

8 PPiW
SZ-9

Bliżej siebie – scenariusze lekcji wychowawczych w klasach IV-VII szkół podstawowych ułatwiające poznanie siebie i rozwój

real. Barbara Basińska, Dorota Dąbrowska

4 PPiW
SZ-10

Bliżej siebie – scenariusze lekcji wychowawczych w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej ułatwiające poznanie siebie i rozwój

real. Barbara Basińska, Dorota Dąbrowska

4 PPiW
SZ-11

Pierwsza pomoc przedmedyczna

real. Piotr Wójciak

8 PPiW
SZ-12

Matematyczne gry strategiczne

real. Agata Muńko

4 PPiW
SZ-13

Motywowanie uczniów do nauki

real. Małgorzata Wiczkowska

4 PDM
SZ-14

Metody nauczania – uczenia się przyjazne mózgowi

real. Dorota Dąbrowska

4 PDM
SZ-15

Skuteczne techniki uczenia się i nauczania

real. Barbara Matusik

4 PDM
SZ-16

Przykłady zastosowań wybranych metod nauczania na przedmiotach humanistycznych w ośmioletniej szkole podstawowej

real. Małgorzata Niewiadomska

4 PDM
SZ-17

Zajęcia wspomagające proces uczenia się

real. Dorota Dąbrowska

4 PDM
SZ-18

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i językowej drogowskazem w nauczycielskich działaniach dydaktycznych

real. Małgorzata Wiczkowska

4 PDM
SZ-19

Jak i dlaczego nauczyciele powinni przygotowywać uczniów do wystąpień publicznych?

real. Barbara Bednarek, Małgorzata Tyszkiewicz

4 PDM
SZ-20

Przeciwdziałanie mowie nienawiści – propozycje lekcji wychowawczych

real. Dorota Dąbrowska

4 PDM
SZ-21

Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego – indywidualne i grupowe metody pracy w edukacji włączającej

real. Dorota Dąbrowska

4 PDM
SZ-22

Warsztaty emisji głosu

real. Barbara Bednarek

4 PDM
SZ-23

Tańce i zabawy z muzyką formą integracji rady pedagogicznej

real. Barbara Bednarek

4 PDM
SZ-24

Modyfikowanie programu nauczania dla zawodu w świetle nowych regulacji prawnych

real. Grażyna Lindner-Cegieła

4 PDM
SZ-25

Jak wprowadzać podstawowe elementy oceniania kształtującego?

real. Beata Gizińska-Gigoła

4 PDM