WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK System Obsługi Klienta Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Inform. Publicznej
« Wstecz

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia 2017/2018

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze  sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Formy realizacji

Spotkanie organizacyjne

Integracja uczestników sieci.
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu.

Spotkania robocze

Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami.
Tworzenie nowych rozwiązań.

Spotkanie podsumowujące

Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania innym wypracowanych rozwiązań.
Ewaluacja.

Pomiędzy spotkaniami uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem platformy e.womgorz.edu.pl

 

Aby stać się uczestnikiem wybranej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, należy wypełnić formularz „zgłoszenia do sieci”: Rejestracja

Informacji szczegółowych udzielają koordynatorzy poszczególnych sieci.

 

Plan sieci 2017/2018

SW

Nazwa sieci

Adresat

Koordynator sieci

SW-1

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów /wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Radosław Wróblewski

radoslaw.wrobleski@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509517175

SW-2

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Lidia Pyżyńska

lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509454795

tel. Pracowni (czwartki) 957216118

SW-3

Sieć współpracy i samokształcenia „Akademia pedagoga i psychologa szkolnego”

pedagodzy i psycholodzy szkolni wszystkich typów szkół i placówek

Lidia Pyżyńska

lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509454795

tel. Pracowni (czwartki) 957216118

Barbara Basińska

barbara.basinska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509517073

SW-4

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

jadwiga.krzewska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509517073

SW-5

Sieć współpracy i samokształcenia „Algorytmika i programowanie”

nauczyciele informatyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Katarzyna Tomicka

katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509517183

tel. Pracowni (czwartki) 957216124

Łukasz Lemieszewski

lukasz.lemieszewski@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509517183

SW-6

Sieć współpracy i samokształcenia „Programowanie w ruchu”

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Mariusz Walak

mariusz.walak@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509517212

SW-7

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych

nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Małgorzata Wiczkowska

malgorzata.wiczkowska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509516918

Urszula Polańska

urszula.polanska@womgorz.edu.pl

tel. kom.

tel. Pracowni (czwartki) 957216124

SW-8

Sieć współpracy i samokształcenia „Jak napisać bajkę terapeutyczną?”

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Maja Wilczewska

maja.wojczyszyn@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509517206

SW-9

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych „Wykorzystanie TIK w promocji czytelnictwa”

nauczyciele-bibliotekarze szkolni

Monika Markowska

monika.markowska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509517122

Magdalena Janas

magdalena.janas@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509517122

SW-10

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej pow. sulęcińskiego

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej z powiatu sulęcińskiego

Arletta Plamowska

arletta.plamowska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509516981

SW-11

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu sulęcińskiego

nauczyciele-bibliotekarze szkolni z powiatu sulęcińskiego

Beata Szulc-Krajka

beata.szulc-krajka@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509516981

SW-12

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli realizujących Program „Edukacja Globalna – Liderzy Edukacji na Rzecz Rozwoju”

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Dorota Dąbrowska

dorota.dabrowska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509516982

SW-13

Sieć współpracy i samokształ­cenia „Ocenianie kształtujące w praktyce”

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Anna Suchecka

anna.suchecka@womgorz.edu.pl

tel. kom. 957216128

tel. Pracowni (czwartki) 957216118

SW-14

Poloniści polonistom – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

Małgorzata Niewiadomska

malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl

tel. kom.

tel. Pracowni (czwartki) 957216120

SW-15

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii „Jak przeciwdziałać nudzie na lekcjach historii?”

nauczyciele historii wszystkich typów szkół

Jolanta Stępkowska

jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl

tel. kom.

tel. Pracowni (czwartki) 957216120

Jerzy Dutkiewicz

jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

tel. kom.

tel. Pracowni (czwartki) 957216120

SW-16

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Dorota Tomczak

dorota.tomczak@womgorz.edu.pl

tel. kom. 608726306

tel. Pracowni (czwartki) 957216120

Iwona Jankowska

iwona.jankowska@womgorz.edu.pl

tel. kom.

tel. Pracowni (czwartki) 957216120

SW-17

Doradztwo zawodowe w szkole

doradcy zawodowi oraz nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkole

Barbara Matusik

barbara.matusik@womgorz.edu.pl

tel. kom.

tel. Pracowni (czwartki) 957216120