WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Sieci współpracy i samokształcenia 2019/2020

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze  sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają z  własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Formy realizacji

Spotkanie organizacyjne

Integracja uczestników sieci.
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu.

Spotkania robocze

Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami.
Tworzenie nowych rozwiązań.

Spotkanie podsumowujące

Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania innym wypracowanych rozwiązań.
Ewaluacja.

Pomiędzy spotkaniami uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem platformy e.womgorz.edu.pl

 

Aby stać się uczestnikiem wybranej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, kliknij w wybraną sieć, by wypełnić formularz „zgłoszenia do sieci”: Zobacz listę dostępnych sieci

Informacji szczegółowych udzielają koordynatorzy poszczególnych sieci.

 

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Plan na r. szk.  obejmuje prowadzenie nw. sieci:

Nazwa sieci / koordynator

Adresat

Sieci współpracy i samokształcenia

Koordynator:

Program współpracy POŁĄCZMY SIŁY

Koordynator:

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych – kontynuacja

Koordynator: Dorota Janiszewska
dorota.janiszewska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych – kontynuacja

Koordynator: Lidia Pyżyńska
lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych – kontynuacja

Koordynator: Barbara Basińska
barbara.basinska@womgorz.edu.pl

pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół i placówek

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – kontynuacja

Koordynator: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
jadwiga.krzewska@womgorz.edu.pl

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia specjalnego oraz logopedów "On nie jest z Marsa" - uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Koordynator:

pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający wszystkich typów szkół oraz logopedzi

Sieć współpracy i samokształcenia „Ocenianie kształtujące w praktyce” – dzielenie się dobrymi praktykami

Koordynator:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia „Algorytmika i programowanie” – kontynuacja

Koordynator: Łukasz Lemieszewski
lukasz.lemieszewski@womgorz.edu.pl

nauczyciele informatyki oraz inni nauczyciele wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia „Narzędzia TIK wspomagające pracę nauczyciela” – kontynuacja

Koordynator: Katarzyna Tomicka
katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl

nauczyciele wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli

Koordynator: Jolanta Talaska, Danuta Turłaj
jolanta.talaska@womgorz.edu.pl i danuta.turlaj@womgorz.edu.pl

dyrektorzy przedszkoli

Sieć współpracy i samokształcenia liderów edukacji globalnej

Koordynator: Dorota Dąbrowska
dorota.dabrowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele realizujący edukację globalną w ramach projektu ORE / MSZ

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego

Koordynator: Beata Gizińska-Gigoła, Małgorzata Niewiadomska
beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl i malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych

Koordynator: Urszula Polańska
urszula.polanska@womgorz.edu.pl

języków obcych wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

Koordynator: Jerzy Dutkiewicz, Jolanta Stępkowska
jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl i jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

Koordynator: Dorota Tomczak, Iwona Jankowska
dorota.tomczak@womgorz.edu.pl i iwona.jankowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia przedmiotów przyrodniczych

Koordynator: Aleksandra Duszka-Sondej, Beata Kujawa
aleksandra.duszka.sondej@womgorz.edu.pl i beata.kujawa@womgorz.edu.pl

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Koordynator: Barbara Matusik
barbara.matusik@womgorz.edu.pl

doradcy zawodowi oraz nauczyciele prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych

Koordynator: Magdalena Janas, Monika Markowska
magdalena.janas@womgorz.edu.pl i monika.markowska@womgorz.edu.pl

bibliotekarze szkolni

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu sulęcińskiego

Koordynator:

bibliotekarze szkolni z pow. sulęcińskiego

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line