WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK System Obsługi Klienta Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Inform. Publicznej
« Wstecz

Szkolenia RP

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2017/2018

Oferta szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2017/2018 obejmuje 28 tematów i adresowana jest do wszystkich typów szkół i placówek.

Proponowana tematyka uwzględnia ogłoszone 6 lipca 2017 r. przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szk. 2016/2017 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych szkół lubuskich w r. szk. 2016/2017.

Czas szkolenia obejmuje 3-4 godziny dydaktyczne. W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z jednej szkoły lub kilku szkół z tej samej miejscowości/ gminy.

Dyrektorów szkół/placówek zachęcamy do zamawiania szkoleń nie tylko z naszej oferty, ale także tematów własnych.

WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij w wybrany temat
w tabeli „Tematy proponowane do realizacji”

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązywać będą następujące zasady odpłatności:

  • za każde szkolenie zamówione przez szkołę z Gorzowa – 400 zł
  • za każde szkolenie zamówione przez szkołę spoza Gorzowa – 500 zł
Za każde szkolenie na temat zamówiony spoza oferty – 500 zł

Formularz zamówienia tematu spoza oferty


Tematy proponowane do realizacji w roku szkolnym 2017/2018
NR PRACOWNIA OFERTA TEMATÓW SZKOLEŃ REALIZACJA Prowadzący
RP-1 PZ Nauczyciel w zreformowanej szkole – aspekty prawne R. Wróblewski,
E. Rostkowska
RP-2 PZ Współpraca z rodzicami – szansa czy konieczność? D. Janiszewska
RP-3 PTI Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni E. Błaszkowski,
Ł. Lemieszewski
RP-4 PTI Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży – „pokolenie pochylonych głów” E. Błaszkowski,
Ł. Lemieszewski
RP-5 PTI Dydaktyka wspierana chmurą Google K. Tomicka,
M. Walak
RP-6 PTI Polityka bezpieczeństwa w szkole/placówce oświatowej w zakresie ochrony danych osobowych Ł. Lemieszewski,
E. Błaszkowski
RP-7 PTI Wykorzystanie nowych technologii do uatrakcyjnienia procesu kształcenia i motywowania uczniów do aktywnego uczenia się K. Tomicka,
M. Walak
RP-8 PPiW Rekomendowany program profilaktyczny: Szkolna interwencja profilaktyczna J. Krzewska-Gordzijewska
RP-9 PPiW Jak szkoła/przedszkole może stać się placówką promującą zdrowie? J. Krzewska-Gordzijewska
RP-10 PPiW Praca wychowawcza z klasą szkolną – praktyczne wskazówki, sprawdzone rozwiązania B. Basińska
RP-11 PPiW Rodzic nadopiekuńczy, unikający, odtrącający – budowanie strategii porozumienia B. Basińska
RP-12 PPiW Inny nie znaczy gorszy – jak przeciwdziałać wykluczeniu ucznia z grupy rówieśniczej? B. Basińska
RP-13 PPiW Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w świetle zmian L. Pyżyńska
RP-14 PDM Umuzykalnianie dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji E.E. Gordona B. Bednarek
RP-15 PDM Emisja i higiena głosu B. Bednarek
RP-16 PDM Coaching w pracy nauczyciela B. Bednarek
RP-17 PDM Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć neurodydaktyki M. Tyszkiewicz
RP-18 PDM Indywidualizowanie pracy w klasie o zróżnico­wanych osiągnięciach edukacyjnych M. Jach,
A. Duszka-Sondej,
B. Kujawa
RP-19 PDM Aktywne systematyzowanie i utrwalanie wiedzy M. Lech
RP-20 PDM Wykorzystanie telefonu komórkowego do utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów Z. Łuczka
RP-21 PDM Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej B. Gizińska-Gigoła,
A. Suchecka
RP-22 PDM Egzamin ósmoklasisty w r. szk. 2018/2019 – informacje i wskazówki metodyczne B. Gizińska-Gigoła,
I. Jankowska,
M. Kwiatkowski,
D. Tomczak,
U. Polańska
RP-23 PDM Badania PISA – cele, organizacja, wyniki, przykładowe zadania i ich wykorzystanie w dydaktyce szkolnej M. Lech
RP-24 PDM Rola szkoły w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów B. Matusik
RP-25 PDM Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole J. Dutkiewicz,
J. Stępkowska
RP-26 PDM Dokumenty potwierdzające kwalifikacje w szkole zawodowej w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji G. Lindner-Cegieła
RP-27 PDM Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi D. Dąbrowska
RP-28 PDM Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego – indywidualne i grupowe metody pracy w edukacji włączającej D. Dąbrowska