WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia RP

Tematy proponowane do realizacji w roku szkolnym2019/2020
NR PRACOWNIA OFERTA TEMATÓW SZKOLEŃ REALIZACJA Prowadzący
1 RP-1 PZ Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela „po nowemu” Elżbieta Rostkowska
1 RP-2 PZ Współpraca z rodzicami – szansa czy konieczność? Dorota Janiszewska
1 RP-3 PTI Prowadzenie działalności innowacyjnej w przedszkolu/ szkole Dorota Janiszewska, Ewelina Kozłowska
1 RP-4 PPiW Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – realizacja, monitoring i ewaluacja Barbara Matusik
1 RP-5 PPiW Coaching w rozwiązywaniu problemów wychowawczych Barbara Bednarek
1 RP-6 PPiW Przeciwdziałanie mowie nienawiści – propozycje lekcji wychowawczych Dorota Dąbrowska
1 RP-7 PPiW Prawa dziecka w szkole Jerzy Dutkiewicz
1 RP-8 PPiW Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole Jerzy Dutkiewicz, Jolanta Stępkowska
1 RP-9 PPiW Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego – indywidualne i grupowe metody pracy w edukacji włączającej Dorota Dąbrowska
1 RP-10 PPiW Jak podnieść wynik egzaminu ósmoklasisty? Wnioski i rekomendacje po pierwszym egzaminie Beata Gizińska-Gigoła, Mirosław Kwiatkowski, Mariusz Walak, Iwona Jankowska
1 RP-11 PPiW Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi Dorota Dąbrowska
1 RP-12 PPiW Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć neurodydaktyki Małgorzata Tyszkiewicz
1 RP-13 PPiW Techniki pracy lekcyjnej wspierające uczniów w uczeniu się Małgorzata Wiczkowska, Małgorzata Jach
1 RP-14 PPiW Indywidualizowanie pracy na lekcjach w szkole podstawowej Jerzy Dutkiewicz
1 RP-15 PPiW Systematyzowanie i utrwalanie wiedzy uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących Małgorzata Lech
1 RP-16 PPiW Zastosowanie telefonu komórkowego do utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów Zbigniew Łuczka
1 RP-17 PPiW Zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów zawodowych w szkołach branżowych Grażyna Lindner-Cegieła
1 RP-18 PPiW Regulacje prawne i procedury dotyczące obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego Grażyna Lindner-Cegieła
1 RP-19 PPiW Emisja i higiena głosu Barbara Bednarek
1 RP-20 PDM RODO w praktyce szkolnej Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak
1 RP-21 PDM Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni Emil Błaszkowski
1 RP-22 PDM Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży Emil Błaszkowski
1 RP-23 PDM Na­rzę­dzia in­ter­ne­to­we w pra­cy na­uczy­cie­la Katarzyna Tomicka, Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak
1 RP-24 PTI Konflikty interpersonalne w Radzie Pedagogicznej – różnice nie muszą dzielić Barbara Basińska
1 RP-25 PTI Uczeń o rok młodszy w szkole ponadpodstawowej – drobna zmiana czy istotna różnica? Barbara Basińska
1 RP-26 PTI Drogowskazy do wspólnego sukcesu edukacyjnego ucznia i nauczyciela w szkole podstawowej na progu pierwszego i drugiego etapu kształcenia Agata Muńko
1 RP-27 PTI Co powinien wiedzieć nauczyciel o Zespole Aspergera? Agata Spirydowicz-Kacperska
1 RP-28 PTI Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej w mojej klasie – od rozpoznania do działania Barbara Basińska
1 RP-29 PTI Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Lidia Pyżyńska
1 RP-30 PTI Jak rozpoznawać i zaspakajać potrzeby psychofizyczne uczniów wpływające na jakość ich zdrowia psychicznego? Lidia Pyżyńska
1 RP-31 PDM Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – realizacja, monitoring i ewaluacja Barbara Matusik
1 RP-31 PTI Jak szkoła/przedszkole może stać się placówką promującą zdrowie? Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
1 RP-32 PTI Marudzące, kapryśne, nieznośne – norma rozwojowa czy powód do niepokoju? (szkolenie z możliwością udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) Agata Muńko
1 RP-33 PTI Praca nauczyciela przedszkola z zastosowaniem „Arkusza rozwoju dziecka od 3 do 6 lat – obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna” Danuta Turłaj, Jolanta Talaska
1 RP-34 PTI Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – organizacja pracy Jolanta Talaska, Danuta Turłaj
0 RP-35 PTI Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – planowanie i dokumentowanie pracy Danuta Turłaj, Jolanta Talaska
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta