WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Program wspomagania szkół "Połączmy siły" 2018/2019

Program wspomagania lubuskich szkół i placówek

„Połączmy siły”.

Cel programu: wspomaganie szkół i placówek w celu poprawy jakości ich pracy w zakresie zdiagnozowanych potrzeb.

Zakres wspomagania ustala się na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej w danej szkole/placówce.

Etapy realizacji programu:

  • zdiagnozowanie potrzeb szkoły/placówki,

  • opracowanie rocznego programu wspomagania,

  • realizacja zaplanowanych działań i monitorowanie ich efektów,

  • ewaluacja programu wspomagania i opracowanie sprawozdania z jego realizacji.

Czas realizacji: wspomaganie ma charakter procesu trwającego rok szkolny i może być przedłużane.

Koszt: zostanie ustalony dla danej szkoły/placówki stosownie do uzgodnionego zakresu wspomagania.

Podstawą realizacji programu jest porozumienie zawarte przez WOM z przedszkolem/szkołą/placówką.

Rejestracja do programu

Kontakt: koordynator projektu
mgr Małgorzata Jach
tel. 95 7216-122, 509-517-163
e-mail: malgorzata.jach@womgorz.edu.pl

 

Oferta wspomagania szkół

  1. Program wspomagania szkół pt. "Połączmy siły"
  2. Szkolenia Rad Pedagogicznych
  3. Warsztaty w szkole
  4. Sieci współpracy i samokształcenia
Legenda:
rejestracja zamknięta
rejestracja otwarta